Video Interactie Begeleiding

Samen kijken naar de lichaamstaal van je baby.
Begeleiding in de interactie tussen ouder en Kind

Video-hometraining (VHT) is een vorm van professionele begeleiding of
hulpverlening voor gezinnen met problemen in de opvoeding. Door analyse
van korte video-opnames van de alledaagse omgang thuis, wordt zichtbaar
wat nog goed loopt in de communicatie en wat verbeterd kan worden. De
video-opnames worden door de begeleiders samen met de ouders besproken
en geanalyseerd, met als doel de ouders helder zicht te geven op het
functioneren en de behoeftes van het kind. Hierdoor zijn de ouders (weer)
beter in staat het kind op een positieve manier te ondersteunen bij zijn
ontwikkeling. De ervaring wijst uit dat de meeste ouders bij het terugkijken
van de beelden, zelf (met behulp van micro-analyse van de beelden) goed
kunnen zien wat hun kind nodig heeft en vervolgens kunnen formuleren hoe

zij hun eigen handelen kunnen afstemmen op de behoeftes van hun
kind(eren).