Intake en tarieven

Begeleidingsvormen

Altijd op afspraak, indien noodzakelijk ook in de avond of het weekend.

Begeleidingsconsult telefonisch of via de mail
Begeleidingsconsult bij u thuis of bij mij in de praktijk
Voorlichting bij u thuis of bij mij in de praktijk

Aanmelding *

* Vanwege wettelijke eisen is het belangrijk dat u aangeeft in te stemmen met:
Algemene voorwaarden , Tarieven en Privacy beleid

Aanmelden kan via  email of telefoon

   U kunt bellen naar: 076-5043917 / 06-12020061.
Als ik afwezig ben kunt u de voicemail inspreken. Spreek de volgende              gegevens duidelijk in:

  • naam van de moeder
  • naam en geboortedatum van uw baby
  • adres, telefoonnummer en email adres
  • in het kort uw hulpvraag

  U kunt ook mailen naar

Ik reageer zo spoedig mogelijk, het streven is binnen 24 uur.

Consult | € 60,- per uur
Telefonisch en e-mail consult | Starttarief € 15,-
Reiskosten vanaf 20 km | € 0,25 per km

Vergoeding door de verzekering
Veel verzekeraars vergoeden de kosten van lactatiekundige consulten. Informeer hierover bij uw verzekeraar. Een overzicht van de vergoedingen die verzekeraars bieden vind je op de site van de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL)

Annulering
Annulering van een consult kan kosteloos tot 24 uur voor het consult.
Daarna wordt een bedrag van € 35,- in rekening gebracht.
Bij niet annuleren en niet thuis wordt een uur consult plus reiskosten in rekening gebracht.
Lactatiekundige consulten zijn vrijgesteld van BTW.